Ariannu dyfodol Meddygaeth

Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Y Ffioedd Dysgu ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer y cwrs Meddygaeth i Raddedigion fydd £9,000 y flwyddyn. Bydd trefniadau ariannu ar gyfer flwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn wahanol iawn i flynyddoedd 2,3 a 4:

Ariannu Statudol