Ariannu dyfodol Meddygaeth

Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Y Ffioedd Dysgu cyfredol ar gyfer rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Prifysgol Abertawe yw £9,000 y flwyddyn*.

*Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bwriad i gynyddu’r ffi ddysgu uchaf yn 2020 – 2021 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig yn unol â chwyddiant. Mae hyn yn golygu y gallai’r ffi ddysgu uchaf ar gyfer 2020 – 2021 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn.

Mae trefniadau ariannu ar gyfer blwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn amrywio’n sylweddol o flynyddoedd 2, 3 a 4.

 

Ariannu Statudol

CYFLEOEDD CYLLIDO ERAILL

Mae sefydliadau eraill yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion. I gael gwybodaeth gyfredol am gymorth ariannol a allai fod ar gael, ewch i’r wefan Prospects.

Gall y wefan ganlynol fod yn ddefnyddiol hefyd wrth chwilio am gyllid ar gyfer eich cwrs Meddygaeth i Raddedigion:

  1. money4medstudents.org.

ANAWSTERAU ARIANNOL WRTH ASTUDIO?

Mae Tîm Arian@BywydCampws yn gweinyddu Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y Brifysgol ar hyn o bryd.  Dyfarniad dewisol ar sail prawf modd yw hwn â’r nod o helpu myfyrwyr ar incwm isel sy’n wynebu costau annisgwyl drwy grant nad oes rhaid ei ad-dalu.

Mae ar gael i’r holl fyfyrwyr ‘cartref’ ac o’r UE (h.y. nid myfyrwyr rhyngwladol) ar y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion sydd wedi elwa o’r holl gyllid statudol sydd ar gael iddynt.  Fodd bynnag, disgwylir i chi fod wedi gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw hanfodol cyn cofrestru. Disgwylir i fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion gyflwyno tystiolaeth am hyn wrth wneud cais.

Mae ffurflenni cais ar gael gan dîm Arian@BywydCampws.

Royal Medical Benevolent Fund

Gall myfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion sy’n wynebu anawsterau ariannol eithriadol ac annisgwyl wneud cais hefyd i‘r Royal Medical Benevolent Fund.