Coronafeirws: y diweddaraf

Ariannu dyfodol Meddygaeth

Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Y Ffioedd Dysgu ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer y cwrs Meddygaeth i Raddedigion fydd £9,000 y flwyddyn. Bydd trefniadau ariannu ar gyfer flwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn wahanol iawn i flynyddoedd 2,3 a 4:

Ariannu Statudol

CYFLEOEDD CYLLIDO ERAILL

Mae sefydliadau eraill yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion. I gael gwybodaeth gyfredol am gymorth ariannol a allai fod ar gael, ewch i’r wefan Prospects.

Gall y wefan ganlynol fod yn ddefnyddiol hefyd wrth chwilio am gyllid ar gyfer eich cwrs Meddygaeth i Raddedigion:

  1. money4medstudents.org.

ANAWSTERAU ARIANNOL WRTH ASTUDIO?

Mae Tîm Arian@BywydCampws yn gweinyddu Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y Brifysgol ar hyn o bryd.  Dyfarniad dewisol ar sail prawf modd yw hwn â’r nod o helpu myfyrwyr ar incwm isel sy’n wynebu costau annisgwyl drwy grant nad oes rhaid ei ad-dalu.

Mae ar gael i’r holl fyfyrwyr ‘cartref’ ac o’r UE (h.y. nid myfyrwyr rhyngwladol) ar y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion sydd wedi elwa o’r holl gyllid statudol sydd ar gael iddynt.  Fodd bynnag, disgwylir i chi fod wedi gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw hanfodol cyn cofrestru. Disgwylir i fyfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion gyflwyno tystiolaeth am hyn wrth wneud cais.

Mae ffurflenni cais ar gael gan dîm Arian@BywydCampws.

Royal Medical Benevolent Fund

Gall myfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion sy’n wynebu anawsterau ariannol eithriadol ac annisgwyl wneud cais hefyd i‘r Royal Medical Benevolent Fund.