Ariannu dyfodol Meddygaeth

Ariannu Myfyrwyr Meddygaeth i Raddedigion

Y Ffioedd Dysgu cyfredol ar gyfer rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Prifysgol Abertawe yw £9,000 y flwyddyn.

Mae trefniadau ariannu ar gyfer blwyddyn gyntaf y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn amrywio’n sylweddol o flynyddoedd 2, 3 a 4.

 

Ariannu Statudol

CYFLEOEDD CYLLIDO ERAILL

Mae sefydliadau eraill yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion. I gael gwybodaeth gyfredol am gymorth ariannol a allai fod ar gael, ewch i’r wefan Prospects.

Gall myfyrwyr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion sy’n wynebu anawsterau ariannol eithriadol ac annisgwyl wneud cais hefyd i‘r Royal Medical Benevolent Fund.