Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr Cymru, Lloegr a’r UE

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £21,000*. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £21,000 a’r hyn yr ydych yn ei ennill. 

Codir llog ar gyfradd chwyddiant a 3% tan ddiwedd y mis Ebrill ar ôl i chi orffen eich astudiaethau. Yn dilyn y cyfnod hwn, caiff llog ei gymhwyso yn dibynnu ar eich incwm blynyddol. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ad-daliadau i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr cliciwch yma.

*Cadarnhawyd y bydd y lefel hon yn cynyddu o £21,000 i £25,000 yn ystod 2018/19 ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais i Student Finance England a Chyllid Myfyrwyr Cymru, ond nid yw cymeradwyaeth seneddol wedi'i rhoi eto.

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£6.92

£30,000

£577

£15.58

£35,000

£673

£24.23

Bydd gan fyfyrwyr a ddechreuodd cyn 2012/13 yr un cynllun ad-dalu a’r rheiny yn yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd wedi’u darparu isod.

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).

Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr yr Alban a Gogledd Iwerddon

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £17,495*. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £17,495 a’r hyn yr ydych yn ei ennill.

*Cadarnhawyd y bydd y ffigwr hwn yn cynyddu i £18,330 o fis Ebrill 2018.

Ychwanegir llog ar y gyfradd is o naill ai’r Mynegai Prisiau Manwerthu, neu 1% yn uwch na chyfradd sylfaenol grŵp o fanciau enwebedig. 

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

Hyd at £17,495

£336.44

£0

£18,500

£355.77

£1.74

£21,000

£403.84

£6.07

£27,000

£519.23

£16.45

£35,000

£673.07

£30.30

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).