Cyrsiau Israddedig Hanes

Cyrsiau Israddedig

Mae adran Hanes Prifysgol Abertawe'n lle bywiog a chefnogol sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr lle cewch ddysgu ac ehangu eich gwybodaeth. Yn ogystal â datblygu sgiliau ysgrifennu a'r gallu i feddwl yn feirniadol, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o'r byd rydym yn byw ynddo.