Gweler ein hymateb cydweithredol i bandemig Covid-19

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd Cyflym yn cymryd rhan yn Arddangosfa Wyddoniaeth Oriel.

Mae'r digwyddiad hir-ddisgwyliedig yn ôl gyda lleoliad newydd sbon yng nghanol dinas Abertawe a bydd yn agor ddydd Sadwrn yr 22ain o Fai rhwng 10am a 4pm.

Mae mynediad i’r lleoliad yn Castle Street (munud o gerdded o Sgwâr y Castell) yn rhad ac am ddim a bydd yn cynnwys dwy arddangosfa o’r enw ‘Movement and Motion’ ac ‘Ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19’.

Ewch i'r arddangosfa am ddim

Yn yr arddangosfa bydd tri phrosiect yn ymwneud â’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd:

  • Deintyddol Cambria, prosiect a ddefnyddiodd ddiheintio UVC mewn practis deintyddion i leihau’r risg o groes-heintio Covid-19 ar ôl llawdriniaethau
  • Coronavent, peiriant anadlu arloesol y gellir ei adeiladu'n gyflym o rannau lleol ac, yn hollbwysig, ei ddefnyddio hyd yn oed ar gyfer cleifion â coronafirws difrifol, sy'n gydweithrediad HTC ac ATiC. Darllenwch fwy am y ddyfais anhygoel hon
  • Face Visors, cydweithrediad rhwng Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Accelerate, Prifysgol Abertawe a phartneriaid i ddatblygu gwyliwr wyneb sydd wedi'i gymeradwyo gan CE

O ganlyniad i'r pandemig, mae ymweld â'r digwyddiad yn mynd i fod ychydig yn wahanol mewn blynyddoedd blaenorol. Diogelwch ymwelwyr a staff yw ein prif flaenoriaeth felly mae nifer o fesurau diogelwch Covid-19 ledled y lleoliad.

Pan fyddwch yn ymweld, sicrhewch eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Mae rhain yn:

  • gwisgo gorchudd wyneb
  • glanweithiwch eich dwylo wrth ddod i mewn (darperir glanweithydd)
  • cadw at ymbellhau cymdeithasol a dilyn y system un ffordd.

Bydd lleoedd yn gyfyngedig oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol. Archebwch eich lle ymlaen llaw a chynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni