adeilad gwyddor data o'r tu fas
Sefydlwyd yr Adeilad Gwyddor Data yn yr un model â’r Sefydliad Gwyddor Bywyd, ac mae’n gartref i’n hymchwil a’n prosiectau Gwybodeg Iechyd Cleifion a’r Boblogaeth ynghyd â Gwyddor Data Poblogaeth. Mae'r Adeilad Gwyddor Data yn adeilad diogel ar draws 6 llawr, sy'n cynnwys gofod swyddfa a gweinyddion diogel.
 
Mae gweithgareddau Gwyddor Data’r Ysgol Feddygaeth wedi denu £30 miliwn o gyllid gan Lywodraeth y DU. Mae hyn yn gwneud y gweinyddion yn yr adeilad yn un o'r prif wefannau cysylltu Data ar gyfer data iechyd dienw.

Rydw i’n Hyrwyddwr