Cyrsiau Israddedig Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cyrsiau Israddedig

Ymchwiliwch i'r materion cymhleth sy'n deillio o'r ffordd y mae ein cymdeithasau'n cael eu trefnu ar hyn o bryd, a sut dylid neu gellid eu trefnu'n well yn y dyfodol, drwy radd mewn gwleidyddiaeth neu gysylltiadau rhyngwladol.

Fel arall, canolbwyntiwch ar ddeall ein hunain, ein cymdeithas, a realiti ei hun, er mwyn deall y byd, yn ogystal â deall sut gellid ei newid er gwell, drwy raglen Athroniaeth neu Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg.

Archwiliwch ein cyrsiau israddedig: