Cyrsiau Israddedig

Gallech feithrin dealltwriaeth gadarn o egwyddorion economaidd modern a materion cyfoes. Gyda'r cyfle i ddewis o ystod o fodiwlau dewisol wrth i chi symud ymlaen yn eich astudiaethau, gallwch deilwra eich cwrs i gyd-fynd â'ch diddordebau a'ch nodau gyrfaol.

Archwiliwch ein cyrsiau israddedig: