Peirianneg Fecanyddol Cyrsiau Israddedig

Dyma beirianneg yr oes fodern - nid mater o gael dwylo brwnt yw popeth!

myfyrwyr peirianneg mecanyddol mewn labordy deinameg

PEIRIANNEG FECANYDDOL

Mae Peirianneg Fecanyddol yn golygu dylunio a chynhyrchu pethau mewn amrywiaeth o sectorau, o’r sector modurol, awyrofod a chynhyrchu pŵer i adennill deunyddiau crai, ailgylchu a mwy. Peirianneg ar gyfer y byd modern yw hon, sy'n golygu nad yw'n gofyn i chi dorchi llewys a gwisgo oferôls. Mae'n ddisgyblaeth sydd ar flaen y gad o ran technoleg, gyda mwy a mwy o ddiwydiannau newydd a datblygol yn dibynnu arni.

Os wyt ti'n unigolyn creadigol sydd â diddordeb mewn dylunio a chymhwyso Mathemateg a Ffiseg i greu canlyniadau ymarferol, yna mae Peirianneg Fecanyddol yn ddelfrydol i ti.

Yma yn Abertawe, byddi di mewn dwylo da, am ein bod yn arwain y byd ym maes Dulliau Cyfrifiadol, sy'n ddeniadol iawn i fyd diwydiant. Yn ogystal â bod yn berthnasol yn ddiwydiannol, mae ein harbenigedd yn golygu ein bod yn ddeniadol iawn fel adran Peirianneg Fecanyddol sy'n hyfforddi graddedigion cystadleuol, rhywbeth sy'n amlwg o'n hystadegau cyflogadwyedd.

Cer ar daith dywys o amgylch ein cyfleusterau

Mae Peirianneg Fecanyddol wedi gael ei achredu gan…

Logo Institution of Mechanical Engineers