Cyflymu Technoleg Gofal Iechyd

Mae'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd yn bartner balch o'r rhaglen Cyflymu Cyflymder gwerth £ 24 miliwn ledled Cymru ac mae'n cefnogi cyfieithu syniadau addawol o'r sectorau gwyddor bywyd, iechyd a gofal yng Nghymru yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, gyda'r nod o greu hir - gwerth economaidd tragwyddol ochr yn ochr â buddion cymdeithasol ehangach.

Mae ein gwasanaethau yn ategu'r rhai a ddarperir gan ein partneriaid Accelerate ac rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu technoleg ac arloesedd yn y sectorau gwyddorau bywyd ac iechyd mewn cydweithrediad â'r GIG, diwydiant a'r byd academaidd.

Gyda thîm ymroddedig o dechnolegwyr ôl-ddoethuriaeth, arbenigwyr arloesi a gwyddor bywyd, technegwyr, a rheolwyr prosiect, ochr yn ochr â'n cyfleusterau labordy o'r radd flaenaf, rydym ar flaen y gad yn y biblinell datblygu technolegol a mabwysiadu yng Nghymru.

Oherwydd COVID-19 a'r cyfyngiadau a weithredwyd, er mwyn sicrhau bod iechyd a diogelwch ein staff a'n teuluoedd o'r pwys mwyaf rydym yn gweithio gartref ac eithrio gwaith hanfodol yn y labordy.

Rydym yn hapus i gwrdd i drafod eich arloesedd trwy Dimau MS, Zoom, neu dros y ffôn. E-bostiwch htc.accelerate@swansea.ac.uk 

Ein gwaith

Ymchwil, menter ac arloesi

Delwedd agos o rai o'r offer labordy HTC

Cyfarfod â'r tîm

Cyfarfod â'n tîm ymroddedig o Dechnolegwyr Arloesi ôl-ddoethurol

Delwedd o Dechnolegydd Arloesi HTC yn perfformio arbrawf

Fforwm Arloesi ARCH

Llwyfan i ddiwydiant, y byd academaidd a byrddau iechyd gydweithredu

Delwedd o oedolion ifanc yn edrych yn hapus a chynllunio prosiect

Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Digidol

Rhoi technoleg ddigidol wrth galon y sector iechyd a gofal

meddyg yn defnyddio headset rhith-realiti