Yr Hafan

Yr ardal hon yw’r ganolfan aml-ffydd a chymunedol ar gyfer Campws y Bae (wedi’i lleoli wrth ochr y Neuadd Chwaraeon, adeilad Undeb y Myfyrwyr gynt).

Mae'r Hafan:

 • Yn lle diogel i unrhyw un sy’n chwilio am ymborth.
 • Efallai rydych yn sychedig ac yn edrych am rywle i gael paned o de gyda ffrind.
 • Efallai rydych yn flinedig ac angen rhywle i glirio’ch meddwl.
 • Efallai rydych chi dan bwysau ac yn edrych am rywle i adlewyrchu.
 • Efallai rydych yn dilyn ffydd ac yn chwilio am rywle i weddïo.
 • Efallai rydych yn unig ac eisiau rhywun i siarad â.

Mae’r Hafan yn croesawi pawb. Beth bynnag sydd angen arnoch, gobeithiwn y gallwch chi ddarganfod beth yr ydych yn chwilio amdano. Chwilfrydig? Dewch i’n hymweld â ni, neu cofrestrwch i un o’n ddigwyddiadau yma

Mae’r ardal hon yn cynnwys

 • Ardaloedd cymdeithasol er mwyn cwrdd â hen ffrindiau a ffrindiau newydd  
 • Cegin sy’n cynnwys meicrodonnau a chyfleusterau i wneud te a choffi 
 • Ystafell fawr dawel ar gyfer myfyrdod, gweddïo a myfyrdod personol 
 • Gwasanaeth gwrando cyfrinachol 
 • Ardaloedd er mwyn i Foslemiaid weddïo  
 • Tair ystafell y gellir eu harchebu ar gyfer cymdeithasau myfyrwyr a grwpiau staff  
 • A…staff croesawgar er mwyn eich cyfarch a’ch tywys chi

Ar gyfer cyfeiriadau i'r Hafan, cliciwch YMA

Ystafelloedd i'w neulltio