Y Goleudy

Mae’r Goleudy (wedi’i leoli ar ochr dde Tŷ Fulton) yn rhan o’r Ganolfan Gaplaniaeth wych ar gampws Singleton. 

Mae gennym ardal ymlacio â dwy sofa gyfforddus a bwrdd coffi lle gall pawb gymryd hoe fach o’r awyrgylch prysur. Hefyd mae gennym gegin fach, felly mae croeso i chi ddod i ymlacio pan fydd gennych amser rhydd gan mai dyma’r lle perffaith i ymlacio gyda phaned o de neu fwg o goffi poeth ffres.  

Os nad ydych erioed wedi ymweld â’r Goleudy, nawr yw’r amser perffaith i ddod a manteisio ar y cyfleusterau hamddenol sydd gennym i’w cynnig! 

Os ydych chi am gyrchu’r Gwasanaeth Gwrando, cymorth profedigaeth neu gysylltu â’r Caplan, e-bostiwch Ffydd@BywydCampws

 

Mae'r Goleudy, (ar ochr dde Tŷ Fulton) ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Ystafelloedd