Llety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg ar Gampws Singleton

Lleolir Aelwyd Penmaen ar loriau penodol o Adeilad Penmaen.  Mae 8 gwely i bob fflat a dwy fflat ar bob llawr. Mae gan bob ystafell ensuite a cheir dewis rhwng ystafelloedd canolig, mawr a mawr iawn.

Tu allan i Adeilad Penmaen ar gampws Singleton
Ystafell wely yn Penmaen
Myfyrwyr yn cael paned yn cegin Penmaen

Ffioedd Llety

 Aelwyd Penmaen

Maint ystNif ystRhent wythnosol

Tym 1
18 - Hyd - 2018

Tym 2
24 - Ion - 2019

Tym 3
9 - Mai - 2019

Cyf
(£)

Canolig 317 £142 £1,988 £1,846 £1,846 £5,680
Mawr 34 £147 £2,058 £1,911 £1,911 £5,880
Mawr iawn 5 £152 £2,128 £1,976 £1,976 £6,080

 

 

Sut i wneud cais am lety yn Aelwyd Penmaen?

Wrth i ti wneud cais, cofia nodi'r dewisiadau isod;

  • Campws Singleton
  • Ystafell en-suite - fflatiau o 8
  • Cytundeb 40 wythnos
  • Dy fod yn dymuno byw gyda siaradwyr Cymraeg eraill