LLETY PENODOL AR GYFER SIARADWYR CYMRAEG AR GAMPWS Y BAE

Lleolir Aelwyd Emlyn o fewn fflatiau penodol yn Adeilad Emlyn. Ystafelloedd en-suite canolig sydd i'r llety i siaradwyr Cymraeg. Mae ein hystafelloedd en-suite canolig yn Aelwyd Emlyn yn cynnig llety modern, hunan-arlwyo gyda mynediad uniongyrchol i'r traeth a chyfleusterau gwych.

Myfyriwr yn gweithio wrth ddesg yn ei ystafell wely
Myfyrwyr yn cael paned yn cegin Emlyn
Myfyrwyr yn chwarae gem o pŵl

Ffioedd Llety

Aelwyd Emlyn

Tenantiaeth 40 wythnos

Maint ystafaellNifer o yst.Rhent wythnosol

Tymor 1

18 - Hyd - 2018

Tymor 2

24 - Ion - 2019

Tymor 3

9 - Mai - 2019

Cyfanswm

(£)

Canolig 1623 £144 £2,016 £1,872 £1,872* £5,760

 

SUT I WNEUD CAIS AM Y LLETY HWN?

Wrth i ti wneud cais, cofia nodi'r dewisiadau isod;

  • Campws y Bae
  • Ystafell en-suite canolig
  • Cytundeb 40 wythnos
  • Eich bod yn dymuno byw gyda siaradwyr Cymraeg eraill