Pennod 14: Twyllwybodaeth a anogir gan wladwriaethau, newyn torfol a’n rhaglen Heriau Byd-eang

Yn y bennod hon o Archwilio Problemau Byd-eang, mae ysgolheigion Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton 2021, Felicity Mulford ac August Dichter, yn ymuno â'n cyflwynydd Dr Sam Blaxland, yn ogystal â Dr Bettina Petersohn sy'n ddarlithydd Gwleidyddiaeth.

Mae Felicity yn trafod ei hymchwil, sy'n canolbwyntio ar newyn torfol fel arf rhyfel, wrth i August rannu ei ymchwil ar ymgyrchoedd twyllwybodaeth a noddir gan y wladwriaeth a defnyddio’r rhyngrwyd fel arf.   

Mae Dr Bettina, arweinydd rhaglen ar gyfer y BSc newydd mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Heriau Byd-eang, yn siarad am raglen israddedig newydd Prifysgol Abertawe, a gaiff ei lansio eleni. Hefyd mae'n trafod ei hymchwil ei hun ar gydweithredu a heriau byd-eang, o safbwynt lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth am y BSc newydd mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Heriau Byd-eang.

Listen on Apple Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Apple Podcasts

Listen on Spotify / Botwm Gwrandewch ar Spotify