Pennod 5: Newid Yn Yr Hinsawdd A Sut Mae’r Celfyddydau Yn Ceisio Dychmygu Dyfodol Gwahanol

TROSOLWG O'R PENNOD

Yn y bennod hon o Archwilio Problemau Byd-eang, bydd y Darlithydd mewn ysgrifennu Cyfoes a Diwylliannau Digidol Dr Chris Pak, Athro Cysylltiol mewn Ieithoedd Modern Dr Lloyd Davies, a'r Athro mewn Creadigrwydd Owen Sheers yn trafod sut mae llenyddiaeth yn cynrychioli materion amgylcheddol, a'r rhan sydd gan awduron wrth ysgogi dychymyg y cyhoedd o ran ffyrdd amgen o fod.

Maent yn archwilio sut gall ffuglen wyddonol archwilio'r berthynas rhwng gwyddoniaeth, cymdeithasau a'u hamgylcheddau; yn ystyried sut mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei gynrychioli yn llenyddiaeth Sbaen ac America Ladin; ac yn edrych ar rôl celf dda wrth lywio myfyrdodau'r gynulleidfa.

 

Am ein harbenigwyr

Mae Dr Pak yn arbenigo mewn astudio Ffuglen Wyddonol, gan gynnwys sut mae ffuglen wyddonol yn archwilio ac yn cyfathrebu â chynulleidfaoedd anarbenigol am ddimensiynau moesegol ac ymarferol ystod o addasiadau i'r amgylchedd. Roedd yn feirniad ar gyfer gwobr Arthur C. Clarke rhwng 2018 a 2020.

Mae Dr Davies wedi cyhoeddi'n helaeth ar lenyddiaeth America Ladin yr 20fed a'r 21ain ganrif. Roedd diddordeb mawr ganddo mewn gweithiau ôl-drefedigaethol gan awduron megis Mario Vargas Llosa (Periw, 1936 - ) a Laura Retrepo (Colombia, 1950 - ) lle mae'r amgylchedd yn thema o bwys. Ef yw arweinydd grŵp ymchwil, y Ganolfan ar gyfer Astudiaeth Gymharol o Bortiwgal, Sbaen a Chyfandiroedd America (CEPSAM), a'i ffocws presennol yw materion amgylcheddol yn y byd Sbaenaidd.

Mae'r Athro Sheers yn fardd arobryn, yn ddramodydd ac yn nofelydd y mae ei weithiau'n cynnwys oratorio newid yn yr hinsawdd ar gyfer plant yn 2007 ar gyfer rhaglen Proms y BBC. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys gwaith hybrid tenor sy'n mynd i'r afael â materion cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ystod o brosiectau gyda chymunedau i greu straeon newydd lle gellir dychmygu a theimlo'r argyfwng presennol a'r dyfodol, gan gynnwys Everything Change, sef cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar greadigrwydd a'r argyfwng hinsawdd sy'n cael ei churadu gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin (10 - 19 Mehefin).Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.