Rydym yn ymrwymedig i warchod preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol.

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, rydym yn "rheolydd data". Mae hyn yn golygu ein bod yn cadw data personol amdanoch chi a'n bod yn gyfrifol am benderfynu sut rydym yn storio ac yn defnyddio'r wybodaeth bersonol honno.

Fel rheolydd data, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i ddarparu gwybodaeth benodol i unigolion rydym yn cadw, yn casglu, yn caffael, yn storio ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanynt. Mae'r wybodaeth honno wedi'i chynnwys yn y ddogfen hon (ein "hysbysiad preifatrwydd").

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y ddogfen hon (ynghyd ag unrhyw hysbysiadau preifatrwydd eraill y gallwn eu darparu i chi ar adegau penodol), fel eich bod yn ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'r hawliau sydd gennych mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r holl ymgeiswyr am swyddi yn y Brifysgol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr Am Swydd