Prifysgol Abertawe yw'r Rheolydd Data ac mae'n ymrwymedig i ddiogelu hawliau myfyrwyr yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.  Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data a gellir cysylltu â'r unigolyn hwnnw yn dataprotection@abertawe.ac.uk

Mae'r datganiad hwn yn esbonio sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol ac yn ei defnyddio yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ac ar ôl i chi raddio. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddiogelu'ch gwybodaeth a bod yn dryloyw am yr wybodaeth sydd ganddi. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau diogelu data ar waith sydd ar gael yma:

Polisi Diogelu Data

Gall rhannau eraill o'r Brifysgol gasglu gwybodaeth bersonol hefyd, er enghraifft, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, a darperir hysbysiadau prosesu teg ar adeg ei chasglu yn ôl yr angen.

Cliciwch ar Hysbysiad Preifatrwydd Myfyrwyr i gael manylion llawn am sut mae Prifysgol Abertawe'n prosesu eich data.