Gwybodaeth am ein hymchwil dementia

Mae ein Grŵp Ymchwil Dementia yn cynnwys staff a myfyrwyr PhD sy'n cymryd rhan weithredol mewn ystod eang o ymchwil; ymchwilio i ddirywiad gwybyddol goddrychol, nam gwybyddol ysgafn, ac aetiolegau amrywiol o ddementia. Defnyddiwn ystod eang o dechnegau a methodolegau yn ein hymchwil ansoddol (ar sail grwpiau ffocws) ac ymchwil feintiol; gan gynnwys seicoffiseg, EEG, olrhain llygaid, niwroddelweddu, ysgogiad yr ymennydd, a thechnoleg dyfeisiau symudol.

Dr Claire Hanley

Dr Claire Hanley

Cyfarwyddwr: Rheoli Cronfa Ddata a Recriwtio Ymchwil

(BSc, MRes, PhD, FHEA)

 • Heneiddio’n Iach
 • Ysgogiad yr ymennydd
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Ataliad a rheolaeth wybyddol
 • Niwroddelweddu

Grŵp Ymchwil Dementia

Delwedd haniaethol o wyneb a’r pen yn cynnwys ymennydd gyda llythrennau DRG mewn gwahanol ddarnau

Dr Kyle Jones

Dr Kyle Jones

Cyd-Gyfarwyddwr: Cyfathrebu ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

(BSc, MSc, PhD)

 • Seicoleg-Wybyddol
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Seicieithyddiaeth
 • Heneiddio’n Iach
 • Dementia

Hanna Thomas

Hanna Thomas

Cyd-Gyfarwyddwr: Cyfathrebu ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

(BSc, MSc)

 • Asesiad gwybyddol
 • Iaith
 • Dwyieithrwydd
 • Heneiddio’n Iach
 • Dementia

Yr Athro Andrea Tales

Yr Athro Andrea Tales

Cyfarwyddwr Sylfaenol: (BSc, MSc, PhD, FBPsS, DCR(T))

 • Heneiddio a dementia
 • Gweledigaeth a sylw
 • Cyflymder prosesu gwybodaeth
 • Gofal iechyd ar sail tystiolaeth

Dr Jeremy Tree

Dr Jeremy Tree

Cyfarwyddwr Sylfaenol: (PhD, CPsychol, AFBPsS, FHEA)

 • Niwroseicoleg wybyddol iaith (affasia)
 • Namau prosesu wyneb (prosopagnosia)
 • Namau darllen (dyslecsia)
 • Clefyd niwroddirywiol ffocal (dementia semanteg)

Staff Ymchwil

Dr Hana Burianová (BSc, MA, PhD)
Dr Hana Burianová

Meysydd Arbenigedd

 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
 • Cof
 • Iaith
 • Plastigrwydd yr ymennydd
 • MRI swyddogaethol a strwythurol
Dr Cris Izura (BSc, MRes, PhD) Dr David Playfoot (BSc, MSc, PhD, FHEA) Dr Emma Richards (BSc, MSc, PGCE, PhD)

Myfyrwyr Ymchwil

James Heard (BSc, MSc)
James Heard

Meysydd Arbenigedd

 • Heneiddio’n Iach
 • Sylw
 • EEG
 • Olrhain llygaid
 • Niwrowyddoniaeth wybyddol
Jeyda Hunt (BSc, MSc) Chithra Kannan (BSc, MSc) Leanne Richards (BSc, MSc)