Nodau Grŵp Cynnwys y Cyhoedd a Chleifion

  1. Hyrwyddo a datblygu cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr ar draws rhaglenni addysg.
  2. Datblygu polisïau moesegol gadarn ac wedi'u cefnogi'n briodol i gefnogi cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr yng ngweithgareddau'r Ysgol.
  3. Datblygu strategaethau cynnwys defnyddwyr gwasanaeth sy'n gost-effeithiol ac yn gyson ag amcanion strategol yr Ysgol.
  4. Hyrwyddo diwylliant defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr sy'n gynaliadwy, sy'n cynnwys recriwtio parhaus, cynyddu rhwydweithiau lleol gydag unigolion a grwpiau defnyddwyr a gofalwyr.
  5. Hyrwyddo ethos o gynnwys defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr ar draws yr Ysgol, a lle bo’n bosibl y brifysgol ehangach, fel ei fod yn dod yn ganolog i’n harferion gwaith.
  6. Ehangu cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr yn ein rhaglenni i gynnwys grwpiau a sefydliadau perthnasol yn yr ardal leol, er mwyn bodloni gofynion penodol ar gyfer rhaglenni y mae angen eu rheoleiddio.
  7. Hyrwyddo ac ymgymryd â chynnwys defnyddwyr gwasanaeth a chynhalwyr mewn ymchwil.