Mae ffioedd presennol ar gyfer graddau ymchwil wedi eu rhestru yma. Adolygur y ffioedd yma’n flynyddol ac rydych yn cael eich hannog i wirio’r dudalen yma’n rheolaidd i weld y ffigyrau diweddaraf.

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael o bryd i'w gilydd. Pa bryd bynnag bydd nawdd ar gael, bydd yr holl gyfloedd yn cael eu hysbysebu yma.

Yn ychwanegol at y ffioedd dysgu a chostau byw bydd y mwyafrif o astudiaethau hefyd yn achosi elfen o gost bellach drwy gydol yr ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf costau teithio, lletygarwch i redeg grwpiau ffocws, ffioedd cynhadledd ac ati. Dylech dreulio peth amser yn ystyried pa gostau eraill efallai bydd angen i chi eu talu pan fyddwch yn cynllunio eich cynnig ymchwil.