ystafelloedd sy`n geffeillio/ rhannu

Mae ein dwy ystafell ensuite ar gampws y Bae yn cynnig llety hunanddarpar modern, wedi'i rannu, gyda mynediad uniongyrchol i'r traeth a chyfleusterau gwych.

 

Prifysgol Abertawe, Ardal gymunedol Campws y Bae
Llun o ensuite wedi rhannu/ gefeillio o Gampws y Bae
Lolfa, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe