Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Gradd Ofynnol

Cyfnod Dilysrwydd

Awstria: Matura/Reifeprüfung

Gradd 2 yn yr adrannau ysgrifenedig a llafar

10 mlynedd

Gwlad Belg: Diploma Uwchradd

80%

10 mlynedd

Gweriniaeth Tsiec: Maturita

2

10 mlynedd

Denmarc: Studentereksamen

7

10 mlynedd

Estonia: Riigieksamitunnistus (Arholiad y Wladwriaeth)

70%

10 mlynedd

Y Ffindir: Ylioppilastutkintotdistus/Studentexamensbetyg Saesneg A

5

10 mlynedd

Ffrainc: Bagloriaeth Ffrainc - Saesneg

13

10 mlynedd

Ffrainc: Baccalaureate l'Option Internationale - Saesneg

12

10 mlynedd

Yr Almaen: Abitur

10

10 mlynedd

Latvia: Atestats

8

10 mlynedd

Lithuania: Brandos Atestatas

70%

10 mlynedd

Malta: Tystysgrif Addysg Uwch

C

10 mlynedd

Yr Iseldiroedd: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

7

10 mlynedd

Norwy: Tystysgrif Gadael Ysgolion Uwchradd Uwch

4

10 mlynedd

Gwlad Pwyl: arholiad Saesneg estynedig Matura

70% 

10 mlynedd 

Romania: Diploma du Bacalaureat

B2

10 mlynedd

Sweden: Fullständig Slutbetyg från Gymnasieskolan

12

10 mlynedd

Y Swistir: Maturitatzeugnis Certificat de Maturité Attestato de Maturità

5

10 mlynedd

 

 

Beth os nad yw fy mhrawf neu fy nghymhwyster yn ddilys bellach?

Rhaid bod yr holl brofion a chymwysterau o fewn nifer penodol o flynyddoedd cyn dechrau eich cwrs gyda ni (dwy i bedair blynedd fel arfer). Os oedd y prawf Saesneg neu'r cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi parhau i astudio neu weithio trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf.

Er enghraifft:

  • Os ydych wedi astudio ar lefel uwchradd neu israddedig trwy gyfrwng y Saesneg o fewn tair blynedd a hanner i ddyddiad dechrau'r rhaglen, rhowch lythyr neu dystysgrif i ni o'r ysgol neu goleg yn cadarnhau bod yr astudio trwy gyfrwng y Saesneg a'r cymhwyster a enilloch.
  • Os ydych wedi astudio gradd am ddwy flynedd neu radd meistr a addysgir am flwyddyn trwy gyfrwng y Saesneg o fewn tair blynedd a hanner i ddyddiad dechrau'r rhaglen, rhowch lythyr neu dystysgrif i ni o'r ysgol neu goleg yn cadarnhau bod yr astudio trwy gyfrwng y Saesneg.
  • Os ydych wedi gweithio mewn gwlad lle mae'r mwyafrif yn siarad Saesneg am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich cymhwyster neu brawf Saesneg cymeradwy, darparwch CV manwl yn amlinellu natur y gwaith.
  • Os ydych wedi gweithio mewn unrhyw wlad trwy gyfrwng y Saesneg am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich cymhwyster neu brawf Saesneg cymeradwy, darparwch eirda gan eich cyflogwr yn cadarnhau eich bod wedi gweithio mewn swydd ffurfiol yn Saesneg gan ddefnyddio'r ffurflen hon:

 English Language Employer Reference Form (Ffurflen Adroddiad Canolwr Iaith Saesneg i Gyflogwyr)