Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Gradd Ofynnol

Cyfnod Dilysrwydd

Awstria: Matura/Reifeprüfung

Gradd 2 yn yr adrannau ysgrifenedig a llafar

10 mlynedd

Gwlad Belg: Diploma Uwchradd

80%

10 mlynedd

Denmarc: Studentereksamen

7

10 mlynedd

Estonia: Riigieksamitunnistus (Arholiad y Wladwriaeth)

70%

10 mlynedd

Y Ffindir: Ylioppilastutkintotdistus/Studentexamensbetyg Saesneg A

5

10 mlynedd

Ffrainc: Bagloriaeth Ffrainc - Saesneg

13

10 mlynedd

Ffrainc: Baccalaureate l'Option Internationale - Saesneg

12

10 mlynedd

Yr Almaen: Abitur

10

10 mlynedd

Latvia: Atestats

8

10 mlynedd

Lithuania: Brandos Atestatas

70%

10 mlynedd

Malta: Tystysgrif Addysg Uwch

C

10 mlynedd

Yr Iseldiroedd: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

7

10 mlynedd

Norwy: Tystysgrif Gadael Ysgolion Uwchradd Uwch

4

10 mlynedd

Gwlad Pwyl: arholiad Saesneg estynedig Matura

70% 

10 mlynedd 

Romania: Diploma du Bacalaureat

B2

10 mlynedd

Sweden: Fullständig Slutbetyg från Gymnasieskolan

12

10 mlynedd

Y Swistir: Maturitatzeugnis Certificat de Maturité Attestato de Maturità

5

10 mlynedd

Gweriniaeth Tsiec: Maturita

2

10 mlynedd