Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond derbynnir y profion Saesneg canlynol hefyd os cymerir hwy o fewn y cyfnod a nodir cyn dechrau'r rhaglen yn Abertawe.

Os cymeroch y prawf y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn.

Os ydych wedi gwneud cais am raglen radd neu ôl-raddedig, byddwn yn derbyn IELTS (Academaidd) a gymerwyd mewn UNRHYW ganolfan, nid y rhai a gymeradwyir gan Fisâu a Mewnfudo y Deyrnas Unedig (UKVI) yn unig. Os ydych wedi gwneud cais, fodd bynnag, am raglen sy'n is na lefel gradd neu raglen Hyfforddiant Iaith Saesneg, bydd angen prawf a gymeradwyir gan UKVI, a elwir yn SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel).

 

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

IELTS Academaidd (UKVI)

6.0

6.5

7.0

2 flynedd cyn cyflwyno CAS

IELTS Academaidd

6.0

6.5

7.0

2 flynedd a hanner

Prawf Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) Abertawe (SWELT)

6.0

6.5

7

2 flynedd

Saesneg Caergrawnt: Cyntaf, Uwch a Rhuglder er 2015

169

176

185

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg cyn 2015

O leiaf 67 yn gyffredinol

O leiaf 75 yn gyffredinol

Amherthnasol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Saesneg Uwch cyn 2015

O leiaf 52 yn gyffredinol

O leiaf 58 yn gyffredinol 

O leiaf 67 yn gyffredinol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Rhuglder Saesneg cyn 2015

C

C

C

3 blynedd a hanner

TGAU Saesneg neu IGCSE Saesneg (iaith gyntaf neu ail iaith)

Gradd C 

Gradd C 

Gradd C 

3 blynedd a hanner

Safon Uwch Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd D

 

 

3 blynedd a hanner

AS Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd C 

 

 

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Gadael Iwerddon Saesneg

HL Gradd B3

 

 

3 blynedd a hanner

Bagloriaeth Ryngwladol Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Lefel 5 safonol; lefel 4 uwch

Lefel 5 safonol; lefel 5 uwch

-

3 blynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 5

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)

56

62

67

2 flynedd a hanner

TOEFL (IBT)

79

88

96

2 flynedd a hanner