Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond derbynnir y profion Saesneg canlynol hefyd os cymerir hwy o fewn y cyfnod a nodir cyn dechrau'r rhaglen yn Abertawe.

Os cymeroch y prawf y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn.

Os ydych wedi gwneud cais am raglen radd neu ôl-raddedig, byddwn yn derbyn IELTS (Academaidd) a gymerwyd mewn UNRHYW ganolfan, nid y rhai a gymeradwyir gan Fisâu a Mewnfudo y Deyrnas Unedig (UKVI) yn unig. Os ydych wedi gwneud cais, fodd bynnag, am raglen sy'n is na lefel gradd neu raglen Hyfforddiant Iaith Saesneg, bydd angen prawf a gymeradwyir gan UKVI, a elwir yn SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel).

**Gweler isod amlinelliad o’n gofynion ar gyfer 4 cydran Dysgu Iaith (Gwrando, Darllen, Siarad ac Ysgrifennu) ar gyfer IELTS, TOEFL ibt, PTE Saesneg Academaidd a Thystysgrif Caergrawnt.

 

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

IELTS Academaidd (UKVI)*

6.0

6.5

7.0

2 flynedd cyn cyflwyno CAS

IELTS Academaidd*

6.0

6.5

7.0

2 flynedd a hanner

Prawf Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) Abertawe (SWELT)

6.0

6.5

7

2 flynedd

Saesneg Caergrawnt: Cyntaf, Uwch a Rhuglder er 2015*

169

176

185

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg cyn 2015

O leiaf 67 yn gyffredinol

O leiaf 75 yn gyffredinol

Amherthnasol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Saesneg Uwch cyn 2015

O leiaf 52 yn gyffredinol

O leiaf 58 yn gyffredinol 

O leiaf 67 yn gyffredinol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Rhuglder Saesneg cyn 2015

C

C

C

3 blynedd a hanner

TGAU Saesneg neu IGCSE Saesneg (iaith gyntaf neu ail iaith)

Gradd C 

Gradd C 

Gradd C 

3 blynedd a hanner

Safon Uwch Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd D

 

 

3 blynedd a hanner

AS Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd C 

 

 

3 blynedd a hanner

Asesiad Iaith Saesneg INTO

169

176

185


3 blynedd a hanner 

Tystysgrif Gadael Iwerddon Saesneg

HL Gradd B3

 

 

3 blynedd a hanner

Bagloriaeth Ryngwladol Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Lefel 5 safonol; lefel 4 uwch

Lefel 5 safonol; lefel 5 uwch

-

3 blynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 5

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)*

56

62

67

2 flynedd a hanner

TOEFL (IBT)*

79

88

96

2 flynedd a hanner

CaMLA: Tystysgrif Hyfedredd mewn Saesneg (ECPE)

650

650

650

2 flynedd a hanner

 

 IELTSTOEFL iBT

PTE Saesneg
Academaidd

Thystysgrif
Caergrawnt

Gwrando 5.5 17 51 162
Darllen 5.5 18 51 162
Siarad 5.5 20 51 162
Ysgrifennu 5.5 17 51 162
         
Gwrando 6.0 19 56 169
Darllen 6.0 20 56 169
Siarad 6.0 22 56 169
Ysgrifennu 6.0 20 56 169
         
Gwrando 6.5 21 62 176
Darllen 6.5 22 62 176
Siarad 6.5 23 62 176
Ysgrifennu 6.5 22 62 176
         
Gwrando 7.0 22 67 185
Darllen 7.0 24 67 185
Siarad 7.0 25 67 185
Ysgrifennu 7.0 24 67 185