Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

Botswana: Lefel Gyffredinol

C

C

C

3 blynedd a hanner

Brwnei: Lefel O Caergrawnt (1120)

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

Camerŵn: Lefel Gyffredinol

C

C

C

3 blynedd a hanner

Canada: Tystysgrif Blwyddyn 11

Llwyddo

Llwyddo

Llwyddo

3 blynedd a hanner

Gambia: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Ghana WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Hong Kong: Diploma Addysg Uwchradd Hong Kong (HKDSE)

3 yn gyffredinol

4 yn gyffredinol

5 yn gyffredinol

3 blynedd a hanner

Hong Kong: Arholiad Tystysgrif Addysg Hong Kong (HKCEE)

3 neu uwch

3 neu uwch

3 neu uwch

3 blynedd a hanner

India: Arholiad Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSCE) o CBSE neu Dystysgrif Addysg Uwchradd India (ICSE) o CISCE; neu Dystysgrif Ysgol India (ISC) o CISCE

70%

75%

80%

3 blynedd a hanner

Cenia: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Addysg Ysgol Malawi (MSCE) o Fwrdd Arholi Cenedlaethol Malawi (MNEB)

6

5

4

3 blynedd a hanner

Liberia: Tystysgrif Ysgol Uwchradd Gorllewin Affrica (WASSC) gan Gyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Maleisia: Lefel O Caergrawnt (1119) neu STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) = Tystysgrif Ysgol Uwchradd Maleisia

C

C

B

3 blynedd a hanner

Mawrisiws: Lefel O Caergrawnt (1125)

C

C

B

3 blynedd a hanner

Namibia: Tystysgrif Uwch

C

 

 

3 blynedd a hanner

Nigeria: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Nigeria: Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSC) o'r Cyngor Arholi Cenedlaethol (NECO)

C5

C4

B3

3 blynedd a hanner

Sierra Leone: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Singapôr: Lefel O Caergrawnt (1127)

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

De Affrica: Tystysgrif Uwch Genedlaethol (NSC)

4

5

6

3 blynedd a hanner

Tansanïa: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Addysg Wganda

C

C

C

3 blynedd a hanner

UDA: Tystysgrif Ysgol Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Sambia: Tystysgrif Ysgol

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

Simbabwe: Tystysgrif Addysg Gyffredinol ar Lefel Gyffredinol

C

C

B

3 blynedd a hanner

 

Er bod y profion uchod yn dderbyniol er mwyn cael eich derbyn i'r Brifysgol, efallai y gofynnir i chi sefyll prawf Saesneg arall pan fyddwch yn cyrraedd er mwyn asesu a oes angen cymorth iaith Saesneg pellach arnoch ai peidio.