Dr Nikaki gyda chydweithwyr mewn Cynhadledd a gynhaliwyd yn Abertawe yn 2014.

Bu 3 blynedd ers i ni golli Dr Nikaki yn dilyn salwch byr. Mae'r rhai a fu'n gweithio'n agos gyda Dr Nikaki a'i hen fyfyrwyr yn dal i gofio'n annwyl amdani. 

Mae Llyfrgell Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol (IISTL), a leolir yn adeilad y Techniwm Digidol, wedi cael ei henwi ar ei hôl ac mae Ysgol y Gyfraith hefyd wedi cyflwyno gwobr er cof amdani i'r myfyriwr sydd wedi perfformio orau yn ein Siartrau llogi llongau: Modiwl y Gyfraith ac Ymarfer (modiwl yr oedd Dr Nikaki'n ei gydlynu).

Filippos Alexandrakis oedd enillydd y wobr eleni. Graddiodd Filippos o Ysgol y Gyfraith Athens (gyda rhagoriaeth). Cwblhaodd ei radd LLM mewn Cyfraith Fasnachol yn Athens (gyda rhagoriaeth) ac ers hynny, cwblhaodd ei radd LLM mewn Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol ym Mhrifysgol Abertawe (hefyd gyda rhagoriaeth). Mae wedi cyhoeddi llyfr (yn yr iaith Roegaidd) ar y pwnc “Vetting Clauses in Tanker Chartering” ac yn 2020 gweithiodd fel cynorthwy-ydd ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe'n cynnal ymchwil fel rhan o brosiect am yswiriant risg seiber.

Dyma a ddywedodd yr Athro Soyer am lwyddiant Filippos, Cyfarwyddwr IISTL:

“Bu Filippos yn fyfyriwr rhagorol a gwnaeth gyfraniad sylweddol i gymuned y myfyrwyr yn Abertawe. Ni allaf feddwl am neb sy'n fwy teilwng am Wobr Dr Nikaki nag ef. A hefyd, does gen i ddim amheuaeth y byddai Dr Nikaki wedi bod yn falch iawn o wybod bod y wobr a sefydlwyd er cof amdani wedi cael ei hawlio gan un sy'n hanu o'r un wlad â hi!"   

Rhannu'r stori