Straeon newyddion da

Mae'r myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn yma yn Ysgol y Gyfraith, a does dim byd gwell na dathlu eu llwyddiannau!

O gynrychioli ein Hysgol mewn cystadlaethau dadlau mewn ffug lys i ennill gwobrau am fod yn fenywod ysbrydoledig, mae'n myfyrwyr yn cyflawni nid yn unig mewn meysydd academaidd ond anacademaidd hefyd.

Mae'n tudalen llwyddiant myfyrwyr yn dod â'n holl newyddion gwych ynghyd. Os oes gennych chi unrhyw newyddion cyffrous i rannu gyda ni, neu os hoffech chi gael eich cynnwys, cysylltwch!

Rodrigues Mbongompasi

Rodrigues Mbongompasi

Dr Bridget Kerr

Dr Bridget Kerr
Dyfarnu Gwobr Ince ac Interniaeth i Fyfyriwr LLM, Jack
Dyfarnu Gwobr Dr Nikaki i Ilari Joannes Keinanen

Andrea Garvey

Andrea Garvey

Callum Reid-Hutchings

Callum Reid-Hutchings

MYFYRWYR YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

MYFYRWYR YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

Tahmid and Isabel

Tahmid and Isabel

Callum Reid-Hutchings

Callum Reid-Hutchings

Caryl and Meryl

Caryl and Meryl

Joe Janes

Joe Janes

Dadlau mewn Ffug Lys yn Ysgol y Gyfraith

Dadlau mewn Ffug Lys yn Ysgol y Gyfraith

Lawrence Thomas

Lawrence Thomas