Mae’r Labordy Arloesedd Cyfreithiol yn canolbwyntio ar:

  • Cymhwyso technolegau megis dysgu peirianyddol, deallusrwydd artiffisial a phrosesu iaith naturiol i wasanaethau cyfreithiol ac yn y gyfraith;
  • Datblygu pecynnau cymorth a fframweithiau i liniaru’r risg o droseddwyr a therfysgwyr yn camddefnyddio technolegau a chyfryngau cymdeithasol;
  • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau digidol sy’n helpu cymunedau i gael mynediad at arweiniad, gwasanaethau a chymorth cyfreithiol.

CLINIG Y GYFRAITH

Clinig y Gyfraith