EIN GWARANT

Diben Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb y Gyfadran yw hyrwyddo mynediad cydradd a chyfleoedd cyfartal i bawb, beth bynnag eu nodweddion unigol. Mae’n cefnogi nod strategol y Gyfadran i adeiladu cymuned staff a myfyrwyr gefnogol, gynhwysol ac uchel ei chymhelliant gan lynu wrth egwyddorion cynwysoldeb, ehangu cyfranogiad, a bod yn agored.

Sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth am gydraddoldeb, amrywiaeth a chymorth, hyfforddiant, polisïau a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chynwysoldeb.

Aelodau Pwyllgor EDI Cyfadran (FEDIC)

Am fwy o wybodaeth

Os hoffech chi ddysgu mwy am ein gwaith a/neu os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â ni, hoffem glywed gennych.

Cysylltwch â Thîm EDI y gyfadr