Coronafeirws: y diweddaraf

Arweinydd y Thema Dros Dro ar gyfer Gwybodeg Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth yw'r Athro Sinead Brophy

Dyma'r ymchwilwyr yn Thema Gwybodeg Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth:

EnwTeitlMaes Ymchwil
Dr Athanasios Anastasiou Darlithydd Gwyddor Data Iechyd
Yr Athro Michael Dennis Athro  Seiciatreg i Bobl Hŷn
Yr Athro David Ford Athro  Gwybodeg Iechyd
Yr Athro Belinda Gabbe Athro  Epidemioleg a Meddygaeth Ataliol
Yr Athro Julian Halcox Athro  Cardioleg
Yr Athro Hayley Hutchings Athro  Ansawdd Bywyd sy'n Gysylltiedig ag Iechyd
Yr Athro Ann John Athro  Iechyd Meddwl
Yr Athro Sinead Brophy Athro   
Yr Athro Greg Fegan Athro   
Yr Athro Keith Lloyd Athro, Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth Seiciatreg
Yr Athro Ronan Lyons Athro  Iechyd y Cyhoedd
Dr Anthony Paget Darlithydd Gwybodeg Iechyd
Dr Stephen Roberts Darllenydd Epidemioleg ac Iechyd y Cyhoedd
Yr Athro Helen Snooks Yr Athro  Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
Dr Jacinta Tan Athro Cyswllt Seiciatreg Pobl Ifanc
Yr Athro John Wagstaff Athro  Oncoleg
Dr Alan Watkins Athro Cyswllt Ystadegau 
Yr Athro John Williams Athro  Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
Dr Shang-Ming Zhou Athro Cyswllt Ystadegau Iechyd a Mwyngloddio Data

Cyrsiau Perthnasol