Coronafeirws: y diweddaraf

WYTHNOS 9 - GYRFAOEDD, LLWYDDIANT A GRADDIO

Yr wythnos hon, byddwn yn dathlu Graddio gyda'n myfyrwyr presennol. Dyma un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i ni, pan gawn gyfle i fwynhau llwyddiannau ein myfyrwyr yn yr achlysur llawen hwn.

I chi, Glasfyfyrwyr 2019, mae hyn yn ymddangos yn bell i ffwrdd. Serch hynny, fel bydd pob un o'n graddedigion yn ei ddweud wrthych, mae'r amser yn mynd heibio mor gyflym a dyna pam rydym yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer graddio, drwy wneud gyrfaoedd, cyflogadwyedd a byd gwaith yn rhannau cynhenid o'n cyrsiau.

Dyma beth sydd gan ein dosbarth 2019 i'w ddweud am eu profiad o astudio gyda ni a sut maen nhw bellach yn barod am fyd gwaith....