Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae angen bod yn hynod ymroddedig, yn benderfynol ac yn frwdfrydig am eich pwnc er mwyn ymgymryd â gradd ymchwil, ond heb os nac oni bai, bydd llawer o fanteision ar ôl ei chwblhau, gan gynnwys: sgiliau a chyflogadwyedd gwell, eich paratoi ar gyfer gyrfa academaidd neu ym maes ymchwil, hyblygrwydd y rhaglen, boddhad deallusol.

Archwiliwch ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig: