Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae ein hadran Economeg yn gartref i ymchwil economaidd o'r radd flaenaf, yn enwedig ym meysydd macro-economeg, micro-economeg, economeg datblygu ac economeg llafur.

Os ydych chi'n anelu at weithio ym myd diwydiant neu'r byd academaidd, gyda'n corff o academyddion uchel eu bri sy'n cynnal ymchwil arloesol, gallwn weithio gyda chi i'ch helpu i greu'r darn o ymchwil wreiddiol a blaengar gorau posibl sy'n cyfrannu at faes economeg.

Archwiliwch ein cyrsiau ymchwil ôl-raddedig: