Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig Hanes

Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig

Bydd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn Abertawe'n elwa o'n harbenigedd academaidd, yn ogystal â thrwy ein cysylltiadau agos ag amgueddfeydd, cyrff treftadaeth a'r cyfryngau.

Mae ein staff hefyd wedi cyhoeddi amrywiaeth eang o lyfrau ac erthyglau ac maent yn ymrwymedig i ennyn diddordeb y cyhoedd.