Cyrsiau Ôl-raddedig Gwyddor Chwaraeon

gwyddor chwaraeon ôl-raddedig

Prosiectau wedi'u hunanariannu: Os hoffech chi gyflwyno cais am un o’r swyddi hyn, cyflwynwch gais yn uniongyrchol i’r aelod staff a enwir trwy ddarparu datganiad personol yn cynnwys rhesymau pam hoffech chi ymgymryd â’r prosiect hwn a pham mai chi yw’r ymgeisydd delfrydol, yn ogystal â CV. 

MSc Gwyddor Perfformiad Chwaraeon Uwch

Myfyrwyr MA Moeseg ac Uniondeb Chwaraeon