Hunan-arlwyo premiwm

Mae ein hystafelloedd ensuite safonol ar gampws y Bae yn cynnig llety hunanddarpar modern gyda mynediad uniongyrchol i'r traeth a chyfleusterau gwych, maent yn fwy na'r ' ystafell ganolig ' safonol ac mae ganddynt wely dwbl, cadair freichiau ac uned drôr.

Ardal gymunedol, Prifysgol Abertawe
Llun o ystafell wely ensuite premiwm ar Gampws y Bae gyda myfyriwr yn eistedd ar ei chliniadur wrth ei desg
Prifysgol Abertawe, Lolfa Campws y Bae