Hunan-arlwyo premiwm

Mae ein hystafelloedd ensuite safonol ar gampws y Bae yn cynnig llety hunanddarpar modern gyda mynediad uniongyrchol i'r traeth a chyfleusterau gwych, maent yn fwy na'r ' ystafell ganolig ' safonol ac mae ganddynt wely dwbl, cadair freichiau ac uned drôr.

Ardal gymunedol, Prifysgol Abertawe
Llun o ystafell wely ensuite premiwm ar Gampws y Bae gyda myfyriwr yn eistedd ar ei chliniadur wrth ei desg
Prifysgol Abertawe, Lolfa Campws y Bae

Ffioedd llety

 

Tenantiaeth 40 wythnos

Maint ystNif. ystafelloeddRhent wythnosol

Tym 1

18 - Hyd - 2018

Tym 2

24 - Ion - 2019

Tym 3

9 - Mai - 2019

Cyf

(£)

Premium 333 £149 £2,086 £1,937 £1,937* £5,960

 

Tenantiaeth 51 wythnos

Maint ystafellNif ystRhent wyth

Tym 1

18 - Hyd - 2018

Tym 2

24 - Ion - 2019

Tym 3

9 - Mai - 2019

Tym 4

4 - Jul - 2019

Cyf

(£)

Premium 332 £149 £2,086 £1,937 £1,937* £1,639  £7,599

*Dyma gyfanswm y gost ar gyfer tymor 3, fodd bynnagmi fydd eich deposit yn cael ei dynnu oddi ar hyn.