Gwneud Cais am Lety

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a thai ar gael:

  • Campws y Bae – Rheolir llety y campws newydd i fyfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth gan Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen. Mae pob ystafell yn ystafell en suite, ac mae rhai fflatiau un a dwy ystafell wely ar gael.
  • Tŷ Beck – Mae amrywiaeth o lety ar gael, gan gynnwys ystafelloedd safonol, ystafelloedd en suite*, ystafelloedd i gyplau a fflatiau teuluol. Beck yw ein dewis mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr hŷn a myfyrwyr â theulu.
  • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan - HSV – Ein llety rhataf, gyda fflatiau saith ystafell wely ar gael am 51 wythnos. Ystafelloedd safonol yn unig, ac mae'r fflatiau'n rhannu ystafell ymolchi a chyfleusterau cegin. Mae'r fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig neu fyfyrwyr hŷn.
  • Campws Parc Singleton – Llety en suite* sy'n rhannu cegin ar y campws i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr hŷn.
  • SAS Lettings – Mae SAS yn rheoli ac yn hysbysebu tai a fflatiau sy'n eiddo i landlord yn yr ardal leol. 
  • Studentpad  – Cyfleuster chwilio am dŷ ar-lein lle gallwch weld tai a threfnu i'w gweld yn uniongyrchol gyda'r landlord.

En suite* – ystafelloedd ag ystafell ymolchi breifat. Mae'r ystafelloedd a'r ceginau yn y preswylfeydd wedi'u dodrefnu'n llawn. Gallwch weld beth sydd wedi'i gynnwys a beth y bydd angen i chi ddod ag ef gyda chi yn Paratoi at Gyrraedd.

Os ydych yn dod i Abertawe â chymorth asiant, efallai y bydd angen i chi siarad ag ef am eich cais am lety. Am ragor o wybodaeth, gweler Gwneud Cais am Lety.