Cymuned ymchwil ryngddisgyblaethol a fydd yn hybu gwybodaeth ac arloesi mewn ymchwil deunyddiau a gweithgynhyrchu, gan gefnogi twf gwyrddach ac economi sy'n defnyddio adnoddau'n fwy effeithlon.

Byddwn yn arloesi darganfod deunyddiau newydd a thechnolegau prosesu glanach, gan hwyluso cynhyrchion a phrosesau gwell a dealltwriaeth newydd o'u heffaith ar gymdeithas.

Trawsnewid Defnydd o Ddeunyddiau

trawsnewid sut rydym yn defnyddio ac yn gwerthfawrogi deunyddiau mewn cymdeithas

Materials research showing a petrie dish