Mae Prifysgol Abertawe yn gartref i rai o'r offer nodweddu a phrofi deunyddiau mwyaf datblygedig yn Ewrop. O Microsgopau Electronau Trosglwyddo a all ddelweddu pethau mor fach ag y mae ewinedd eich bys yn tyfu mewn milieiliad i becyn profi mecanyddol a ddefnyddir i ragweld oes injan jet, mae'r adran yn barod ar gyfer yr heriau byd-eang.

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys:

 • Cyfres lawn o ficrosgopau electronau uwch, pelydr-X a delweddu optegol
 • Cyfleusterau blinder, ymgripiad a diraddio tymheredd uchel ar gyfer asesu deunyddiau awyrofod newydd
 • Cymhwyso caenau – o raddfa labordy i weithgynhyrchu peilot rhôl i rôl
 • Triniaethau toddi, castio a gwres
 • Profion ffisegol, cemegol, trydanol a mecanyddol
 • Cynhyrchu a phrofi polymerau a chyfansoddion
 • Asesu electrocemegol deunyddiau - cyrydiad i fatris

Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM)

Rolls Royce Engine

CYFARPAR SEIBR-FFISEGOL, ROBOTEG A DIWYDIANT 4.0

 • Ffatri Seibr-ffisegol Festo
 • Robot Symudol KUKA KMR/Iiwa
 • 2x Robot diwydiannol KUKA KR16-2
 • Braich Robot KUKA Iiwa
 • Braich robot Universal Robots 3
 • Braich robot Universal Robots 5
 • Robot Baxter

TECHNOLEG GWEITHGYNHYRCHU UWCH

 • Peiriant Gweithgynhyrchu Haen-ar-Haen Renishaw REN500
  • System laser 500W gyda chyfaint adeiladu 250mm3
 • Peiriannau Renishaw (AM400)
  • 400W gyda 250mm3 cyfaint adeiladu Yn cynnwys cyfaint adeiladu llai
  • (80X80X55mm) a ddefnyddir ar gyfer datblygu powdr aloion newydd
 • Peiriant Mowldio Chwistrell Microgellog Engel