Croeso i Astudiaethau Plentyndod Cynnar ym Mhrifysgol Abertawe!

Rydyn ni’n cynnig ystod o raglenni gradd, dros dair blynedd a phedair blynedd, gan gynnig cyfle ar gyfer lleoliadau gwaith mewn lleoliadau plentyndod cynnar ac i astudio dramor. Mae pob un o’n rhaglenni yn cynnig ymagwedd gyfannol at ddeall plant o enedigaeth i wyth oed ac yn cefnogi myfyrwyr i gysylltu damcaniaeth ag ymarfer. Mae ein cynlluniau gradd yn addas ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa sy’n cynnwys gweithio gyda phlant neu yn sector y blynyddoedd cynnar ac mae 96% o’n myfyrwyr wedi ennill canlyniadau gradd da (1af/2.1) yn ystod 2019/20. Gall myfyrwyr raddio gyda chymhwyster proffesiynol drwy ddilyn ein gradd Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, a gaiff ei rheoleiddio gan Ofal Cymdeithasol Cymru.  

Dysgwch fwy am ein Rhaglenni Addysg 


Dyma Farn ein Myfyrwyr