Cael blas ar fywyd prifysgol yn ein Hysgol Haf

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnal Ysgol Haf breswyl tri diwrnod o hyd bob mis Gorffennaf.

Fe’i dyluniwyd i roi blas i chi ar astudio yn y Brifysgol ac mae’n berffaith os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Rheoli Busnes, Cyfrifeg a Chyllid, Economeg neu Farchnata.

BYDD YR YSGOL HAF YN RHOI’R CYFLE I CHI:

  • Disgleiriwch ymhlith eich cyfoedion oherwydd y bydd yn atgyfnerthu eich datganiad personol a’ch cais UCAS
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau
  • Magwch brofiad drwy fynd i weithdai a arweinir gan academyddion sy’n flaenllaw'n rhyngwladol
  • Cael blas go iawn ar fywyd prifysgol
  • Eich helpu i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy hollbwysig hynny a fydd yn hanfodol yn eich gyrfa yn y dyfodol

 

DIWEDDARIAD:

Oherwydd yr heriau presennol ynghylch Covid-19, mae Ysgol Haf yr Ysgol Reolaeth ym mis Gorffennaf 2020 wedi'i chanslo. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ardrefniadau eraill a byddwn yn cysylltu cyn bo hir â rhagor o wybodaeth.


Os oes diddordeb gennych gymryd rhan yn ein gweithgareddau Ysgol Haf yn y dyfodol / Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â ni drwy e-bostio somsummerschool@abertawe.ac.uk

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer ein Ysgol Haf

Cyfrifeg a Chyllid
Rheoli Busnes
Economeg
Marchnata
Twristiaeth

Diogelu Data

Trwy gyflwyno'ch ymholiad rydych chi'n cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os ydych chi am dynnu'ch hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch somsummerschool@swansea.ac.uk

Clywch gan rai o'n myfyrwyr blaenorol

“Roedd yr Ysgol Haf yn gyfle gwych i wneud ffrindiau ac i gael dan wyneb y pwnc y dymunwch ei astudio yn y brifysgol.

“Roedd y tri diwrnod yn llawn sesiynau rhyngweithiol yn defnyddio achosion busnes gwirioneddol a oedd yn wych ar gyfer deall beth fyddai effaith ein graddau yn y byd sydd ohoni.

“Yn ogystal â chael profiadau gwych yn y dosbarth, roedd y profiadau y tu allan i’r dosbarth yn gofiadwy hefyd ac mae gennyf gymaint o ffrindiau agos hyd heddiw yn sgil hynny."

Sophie Mahoney

female student smiling

Luke Jennings

male student smiling

“Roeddwn wrth fy modd â’r syniad o gael blas ar fywyd prifysgol cyn cofrestru hyd yn oed. Roeddwn yn hoff hefyd o’r syniad o gael cyfle i weld sut beth fyddai astudio holl bynciau’r Ysgol Reolaeth – o Fusnes a Chyfrifeg a Chyllid i Farchnata ac Economeg. Byddwn yn cynghori unrhyw un i ymgeisio ar gyfer yr Ysgol Haf, mae’n eich helpu i fod ar y blaen a defnyddiais fy mhrofiad hyd yn oed i roi cychwyn ar fy natganiad personol."