Ysgol Haf Yr Ysgol Reolaeth

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnal Ysgol Haf breswyl tri diwrnod o hyd bob mis Gorffennaf.

Fe’i dyluniwyd i roi blas i chi ar astudio yn y Brifysgol ac mae’n berffaith os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Rheoli Busnes, Cyfrifeg a Chyllid, Economeg neu Farchnata.

BYDD YR YSGOL HAF YN RHOI’R CYFLE I CHI:

  • Disgleiriwch ymhlith eich cyfoedion oherwydd y bydd yn atgyfnerthu eich datganiad personol a’ch cais UCAS
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau
  • Magwch brofiad drwy fynd i weithdai a arweinir gan academyddion sy’n flaenllaw'n rhyngwladol
  • Cael blas go iawn ar fywyd prifysgol
  • Eich helpu i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy hollbwysig hynny a fydd yn hanfodol yn eich gyrfa yn y dyfodol

Pa bryd y cynhelir yr Ysgol Haf? 5-8 Gorffennaf 2020.

Pwy gaiff fynychu? Myfyrwyr blwyddyn 12

Beth yw’r gost? Bargen Boregodwyr £130 tan Chwefror 29ain 2020. Ar ôl y dyddiad hwn y pris safonol yw £150 tan ddyddiad cau y cyfnod ymgeisio (Mai 31ain 2020)

Sut i gyflwyno cais? Cwblhewch y ffurflen Cofrestru eich Diddordeb ar y dudalen we hon a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y camau nesaf

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Ysgol Haf 2020, e-bostiwch ni

Cofrestrwch Eich Diddordeb

Clywch gan rai o'n myfyrwyr blaenorol

“Roedd yr Ysgol Haf yn gyfle gwych i wneud ffrindiau ac i gael dan wyneb y pwnc y dymunwch ei astudio yn y brifysgol.

“Roedd y tri diwrnod yn llawn sesiynau rhyngweithiol yn defnyddio achosion busnes gwirioneddol a oedd yn wych ar gyfer deall beth fyddai effaith ein graddau yn y byd sydd ohoni.

“Yn ogystal â chael profiadau gwych yn y dosbarth, roedd y profiadau y tu allan i’r dosbarth yn gofiadwy hefyd ac mae gennyf gymaint o ffrindiau agos hyd heddiw yn sgil hynny."

Sophie Mahoney

female student smiling

Luke Jennings

male student smiling

“Roeddwn wrth fy modd â’r syniad o gael blas ar fywyd prifysgol cyn cofrestru hyd yn oed. Roeddwn yn hoff hefyd o’r syniad o gael cyfle i weld sut beth fyddai astudio holl bynciau’r Ysgol Reolaeth – o Fusnes a Chyfrifeg a Chyllid i Farchnata ac Economeg. Byddwn yn cynghori unrhyw un i ymgeisio ar gyfer yr Ysgol Haf, mae’n eich helpu i fod ar y blaen a defnyddiais fy mhrofiad hyd yn oed i roi cychwyn ar fy natganiad personol."