Cael blas ar fywyd prifysgol yn ein Hysgol Haf

Dyluniwyd i roi blas i chi ar astudio yn y Brifysgol, ac mae’n bwysig os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Busnes, Rheolaeth, Cyfrifeg a Chyllid, Marchnata neu Dwristiaeth.

BYDD YR YSGOL HAF YN RHOI’R CYFLE I CHI:

  • Disgleiriwch ymhlith eich cyfoedion oherwydd y bydd yn atgyfnerthu eich datganiad personol a’ch cais UCAS
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau
  • Magwch brofiad drwy fynd i weithdai a arweinir gan academyddion sy’n flaenllaw'n rhyngwladol
  • Cael blas go iawn ar fywyd prifysgol
  • Eich helpu i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy hollbwysig hynny a fydd yn hanfodol yn eich gyrfa yn y dyfodol

Clywch gan rai o'n myfyrwyr blaenorol

“Roedd yr Ysgol Haf yn gyfle gwych i wneud ffrindiau ac i gael dan wyneb y pwnc y dymunwch ei astudio yn y brifysgol.

“Roedd y tri diwrnod yn llawn sesiynau rhyngweithiol yn defnyddio achosion busnes gwirioneddol a oedd yn wych ar gyfer deall beth fyddai effaith ein graddau yn y byd sydd ohoni.

“Yn ogystal â chael profiadau gwych yn y dosbarth, roedd y profiadau y tu allan i’r dosbarth yn gofiadwy hefyd ac mae gennyf gymaint o ffrindiau agos hyd heddiw yn sgil hynny."

Sophie Mahoney

female student smiling

Luke Jennings

male student smiling

“Roeddwn wrth fy modd â’r syniad o gael blas ar fywyd prifysgol cyn cofrestru hyd yn oed. Roeddwn yn hoff hefyd o’r syniad o gael cyfle i weld sut beth fyddai astudio holl bynciau’r Ysgol Reolaeth – o Fusnes a Chyfrifeg a Chyllid i Farchnata ac Economeg. Byddwn yn cynghori unrhyw un i ymgeisio ar gyfer yr Ysgol Haf, mae’n eich helpu i fod ar y blaen a defnyddiais fy mhrofiad hyd yn oed i roi cychwyn ar fy natganiad personol."