female student working at laptop in mask

Cael blas ar fywyd Prifysgol a'r mathau o raddau y gallwch eu hastudio yn ein Hysgol Haf Rithwir.

Bydd ein Hysgol Haf Rhithiol yn rhoi mewnwelediad i ti o beth i ddisgwyl fel myfyriwr Prifysgol Abertawe ac yn rhoi’r cyfle i ti:

  • Sefyll allan drwy gryfhau dy ddatganiad personol a chais UCAS.
  • Archwilio pynciau a thestunau lle mae gennyt ddiddordeb
  • Elwa ar brofiad drwy fynychu gweithdai ag arweinir gan academyddion sydd ar flaen eu meysydd
  • Derbyn gwybodaeth gan fyfyrwyr presennol ac ymgeiswyr diweddar.


BYDDWN YN CYHOEDDI CYN BO HIR NEWYDDION AM EIN YSGOL HAF NESAF