Cynhaliodd Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol ei 7fed Gweminar y flwyddyn hon gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad Enrica Lexie.

Gwnaeth y weminar drafod yn helaeth yr agweddau cyfreithiol amrywiol sy'n gysylltiedig â'r Dyfarniad a ddyfarnwyd ychydig dros flwyddyn yn ôl ar 21 Mai 2020 gan Dribiwnlys Cyflafareddol a sefydlwyd i olrhain Atodiad VII Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr 1982.  Edrychodd hefyd i'r dyfodol, gan fyfyrio ar hanes Dyfarniad y Tribiwnlys.

Cadeiriwyd y digwyddiad gan Dr Youri van Logchem (IISTL). Cyflwynodd yr Athro Maria Gavouneli (National & Kapodistrian University of Athens), Dr Arron Honniball (Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law), a Dr James Devaney (Prifysgol Glasgow) bapurau ar eu barn am yr achos. Rydym yn ddiolchgar iddyn nhw ac i'r gynulleidfa a ymunodd â ni o bedwar ban byd ac am eu cwestiynau diddorol. 

Mynediad at recordiad o'r weminar

Rhannu'r stori