Rhaglenni Troseddeg Ôl-radd

MA Seiberdroseddu a Therfysgaeth - Newydd ar gyfer 2018!

Cofrestrwch eich diddordeb i astudio ein materion arholi meistr newydd sy'n gysylltiedig â'r seiber-elfen o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiwn.

MA Gymhwysol mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg

Mae’r MA yn canolbwyntio’n bennaf ar ddefnyddio gwybodaeth am weithredu’r system gyfiawnder troseddol sy’n adlewyrchu polisi/ymarfer aelodau staff y tîm.

Rhaglenni Ymchwil Troseddeg

PhD/Mphil mewn Troseddeg

Rhydd Radd ymchwil mewn Troseddeg gyfle i chi ymchwilio i brosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich  brwdfrydedd a’ch diddordebau eich hun. Bydd yn arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu wella eich cyfleoedd cyflogaeth y tu allan i faes academaidd. 

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here map