RHAGLENNI TROSEDDEG OL-RADDEDIG

MA Seiberdroseddu a Seiberderfysgaeth 

Gwnewch gais nawr i astudio ein cwrs gradd meistr newydd sy'n rhoi sylw i faterion yn ymwneud â'r byd seiber o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiwn.

MA Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg

Mae’r MA yn canolbwyntio’n bennaf ar ddefnyddio gwybodaeth am weithredu’r system cyfiawnder troseddol sy’n adlewyrchu polisi/ymarfer aelodau staff y tîm.

 

RHAGLENNI YMCHWIL TROSEDDEG 

PhD/MPhil Troseddeg

Mae gradd ymchwil mewn Troseddeg rhoi cyfle i chi ymchwilio i brosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich angerdd a’ch diddordebau eich hun. Bydd yn arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu wella eich cyfleoedd cyflogaeth y tu allan i faes academaidd.