tri myfyriwr ôl-raddedig yn eistedd ar bwys ffynnon

mathau o ymweliad

Myfyriwr Ymchwil ar Ymweliad

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ac yn gwella ein proses cyflwyno cais ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig Ymweld er mwyn rhoi profiad gwell i ymgeiswyr. Rydym yn gobeithio y caiff ei hail-lansio ym mis Medi 2021, i dderbyn myfyrwyr cartref a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ym mis Hydref 2021 ac o fis Ionawr 2022 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol eraill fel y bo’n briodol.

 Yn y cyfamser, caiff ceisiadau eu cyfyngu i fyfyrwyr ymchwil ymweld sy'n gysylltiedig â sefydliadau/cytundebau partner. Os ydych chi yn y categori hwn o fyfyrwyr ymchwil ymweld, mae pob croeso i chi gysylltu â'n Rheolwr Derbyn Myfyrwyr (Ymchwil) i drafod ymhellach eich ymweliad arfaethedig - gallwch e-bostio Mr Robert Ward yn r.r.ward@abertawe.ac.uk.

Ymchwilydd Cysylltiol

ffaith allweddol

  • Mae'r brifysgol yn croesawu ymholiadau gan ymchwilwyr cysylltiol sy'n meddu ar ysgoloriaeth/cyllid allanol i ymgymryd â chyfnod o ymchwil annibynnol. er bod y brifysgol yn awyddus i gefnogi ymchwilwyr cysylltiol yn eu gwaith ymchwil, oherwydd rheoliadau allanol a dwysedd cystadleuaeth ar gyfer nifer cyfyngedig o leoedd ymchwil, ni allwn warantu hyn.

cysylltwch â'n rheolwr derbyniadau (ymchwil) i drafod hyn ymhellach r.r.ward@abertawe.ac.uk

Cwestiynau Cyffredin

C. Oes modd hepgor y gofyniad Iaith Saesneg?
A. Nac oes. Nid yw rheoliadau’r Brifysgol ac UKRI yn caniatáu i ni hepgor y gofyniad uchod.

C. Pa mor hir cyn fy ymweliad arfaethedig dylwn i gyflwyno cais?
A. Rydym yn argymell o leiaf 3 mis er mwyn caniatáu amser i ystyried eich cais, eich hysbysu am y penderfyniad, sefyll profion iaith Saesneg posib ac amser trefnu fisa/teithio.