Mae'r Ganolfan Ymchwil i Ymarfer yn gweithio gydag ystod o bartneriaid, gan gynnwys prifysgolion eraill, Llywodraeth Cymru, elusennau, ysgolion o fewn Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe, awdurdodau lleol a chonsortia, i feithrin gallu ymchwil a chyfrannu at benderfyniadau addysg sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae enghreifftiau o’n partneriaid yn cynnwys y canlynol:

School Partnerships Map of school locations across Wales