Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FRY) 2021: Er ei bod yn adran newydd, gyda’r amgylchedd wrthi'n cael ei adeiladu, rydym yn falch iawn o fod wedi cyflawni graddau o 97.9% o ran arwain y byd a rhagoriaeth ryngwladol mewn perthynas â'n cyhoeddiadau ymchwil. Byddwn yn parhau i adeiladu ar y canlyniadau gwych hyn, ac edrychwn ymlaen at dyfu ein hadran yn amgylchedd rhagorol Abertawe.

Mae ymchwil cemeg ym Mhrifysgol Abertawe yn fywiog ac yn cwmpasu amrywiaeth eang o diddordebau a feysydd ymchwil. Mae'n canolbwyntio ar 4 thema: Ynni, Iechyd, Moleciwlau Newydd a Uwch, Deunyddiau, a Dŵr a'r Amgylchedd. Mae'r mentrau ymchwil hyn yn trosi'r ffiniau disgyblaeth traddodiadol, yn integreiddio meysydd craidd cemegiaethau anorganig, organig, corfforol a dadansoddol ac yn croesi â disgyblaethau gwyddonol eraill, peirianneg a meddygaeth.

Bydd gan yr Adran Cemeg newydd labordai modern ardderchog ac mae ganddi fynediad at fathau amrywiol o isadeileddau ymchwil labordai i ddatblygu ei ymchwil. Er enghraifft, mae ymchwil cemeg o ansawdd uchel eisoes yn digwydd yn y Canolfannau Byd-eang sydd wedi'u lleoli yn Abertawe, megis Yr Ganolfan NanoHealth, Sefydliad y Sbectrometreg Mass, Sefydliad Gwyddorau Bywyd, Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni, Nanotechnoleg Amlddisgyblaeth Canolfan, Technolegau Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol y Ganolfan Dŵr a'r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau. Mae integreiddio'r Adran Cemeg newydd gyda Pheirianneg, yr Ysgol Feddygol ac adrannau eraill yn y Coleg Wyddoniaeth yn darparu amgylchedd o ymchwil rhagorol ac yn caniatáu i'n myfyrwyr a staff ymchwil ddyfeisio, arloesi a datblygu cynhyrchion mewn ffordd sy'n addas ar gyfer ymchwil yn yr 21ain ganrif a'r angen i greu datblygiadau aflonyddgar, sylweddol gydag effaith ar heriau byd-eang cyfredol.