Ein Gwarant

Diben Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw hyrwyddo mynediad cydradd a chyfleoedd cyfartal i bawb, beth bynnag eu nodweddion unigol. Mae’n cefnogi nod strategol y Coleg i adeiladu cymuned staff a myfyrwyr gefnogol, gynhwysol ac uchel ei chymhelliant gan lynu wrth egwyddorion cynwysoldeb, ehangu cyfranogiad, a bod yn agored.

Os hoffech chi ddysgu mwy am ein gwaith a/neu os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch ag Alison Llewelyn, Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb.

Sgroliwch i lawr am ragor o wybodaeth am weithgareddau, hyfforddiant, a pholisïau sy’n gysylltiedig â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb. 

Aelodau'r Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am gyflwyno ceisiadau i Siarter Athena Swan ac yn rhoi’r cynllun gweithredu ar waith sy’n ceisio cefnogi’r Coleg o ran deall y materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth, cydraddoldeb, a chynwysoldeb yn ei gymuned myfyrwyr a staff ac i gefnogi neu i greu mentrau er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb i bawb.

Aelodau Tîm Hunanasesu/Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb (EDI):

Dr Roberta Magnani – Arweinydd EDI                r.magnani@abertawe.ac.uk

Frances Lloyd – Rheolwr Prosiect                       f.j.lloyd@abertawe.ac.uk

Alison Llewelyn – Swyddog EDI                         a.llewelyn@abertawe.ac.uk

Teresa Zawieja - Swyddog EDI Myfyrwyr            2028599@Swansea.ac.uk

 

Cynhwysiant, Gwahardd, Rhith a chydgynllwynio: Helen Turnbull Ted Talk

CYSYLLTU Â NI


Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981