Ein Gwarant

Mae Coleg y Celfyddydau a'r  Dyniaethau'n hollol ymrwymedig i sicrhau cydraddoldeb, cynwysoldeb ac amrywiaeth, gan ddarparu cyfleoedd i'r holl staff a myfyrwyr, mewn amgylchedd cefnogol.

Mae Siarter Athena SWAN yn cydnabod ymdrechion i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau: cynrychiolaeth, cynnydd a llwyddiant i bawb.

Sefydlwyd Siarter Uwch Athena SWAN ar gyfer sefydliadau addysg uwch yn 2005 er mwyn annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2015, ehangwyd y siarter i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith, ac mewn rolau proffesiynol a chefnogi, ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn fwy eang, nid y rhwystrau i gynnydd sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Ein nod yw gwneud newidiadau diwylliannol cadarnhaol ar gyfer pob aelod staff a myfyriwr; i’r perwyl hwn, rydym yn gweithio tuag at wobr Siarter Athena SWAN.


Aelodau Tîm Hunanasesu/Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb (EDI) Athena SWAN:

Dr Roberta Magnani – Arweinydd EDI                r.magnani@abertawe.ac.uk

Frances Lloyd – Rheolwr Prosiect                       f.j.lloyd@abertawe.ac.uk

Alison Llewelyn – Swyddog EDI                         a.llewelyn@abertawe.ac.uk

Blog Myfyrwyr

Typewriter

Newyddion a Digwyddiadau

Bu’r Athro David Turner yn ymgynghorydd hanesyddol

'Silenced: The Hidden Story of Disabled Britain'

Gwyliwch ef ar BBC iplayer


MENYWOD DUON YNG NGHOLEG Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU

DYDD IAU 29 HYDREF 12:00-13:00


Ein Stori NI: Bod yn Ddu mewn Addysg Uwch -  Undeb y Myfyrwyr

Dydd Mercher 28 Hydref    2:30pm - 4pm

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar brofiad pobl dduon mewn addysg uwch. Bydd yr Athro Udy Archibong o Brifysgol Bradford ac eraill yn trafod goblygiadau bywyd yn y brifysgol drwy lygaid academyddion a gwasanaethau cymorth myfyrwyr.

Cofrestrwch yma

Cynhwysiant, Gwahardd, Rhith a chydgynllwynio: Helen Turnbull Ted Talk

CYSYLLTU Â NI


Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981