Ein Gwarant

Diben Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw hyrwyddo mynediad cydradd a chyfleoedd cyfartal i bawb, beth bynnag eu nodweddion unigol. Mae’n cefnogi nod strategol y Coleg i adeiladu cymuned staff a myfyrwyr gefnogol, gynhwysol ac uchel ei chymhelliant gan lynu wrth egwyddorion cynwysoldeb, ehangu cyfranogiad, a bod yn agored.

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am gyflwyno ceisiadau i Siarter Athena Swan ac yn rhoi’r cynllun gweithredu ar waith sy’n ceisio cefnogi’r Coleg o ran deall y materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth, cydraddoldeb, a chynwysoldeb yn ei gymuned myfyrwyr a staff ac i gefnogi neu i greu mentrau er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb i bawb.


Aelodau Tîm Hunanasesu/Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb (EDI):

Dr Roberta Magnani – Arweinydd EDI                r.magnani@abertawe.ac.uk

Frances Lloyd – Rheolwr Prosiect                       f.j.lloyd@abertawe.ac.uk

Alison Llewelyn – Swyddog EDI                         a.llewelyn@abertawe.ac.uk

Teresa Zawieja - Swyddog EDI Myfyrwyr            2028599@Swansea.ac.uk

Dweud Eich Dweud

Meicroffon gyda hyrddod haul a thestun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Newyddion a Digwyddiadau

Bu’r Athro David Turner yn ymgynghorydd hanesyddol

'Silenced: The Hidden Story of Disabled Britain'

Gwyliwch ef ar BBC iplayer


MENYWOD DUON YNG NGHOLEG Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU

DYDD IAU 29 HYDREF 12:00-13:00


Ein Stori NI: Bod yn Ddu mewn Addysg Uwch -  Undeb y Myfyrwyr

Dydd Mercher 28 Hydref    2:30pm - 4pm

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar brofiad pobl dduon mewn addysg uwch. Bydd yr Athro Udy Archibong o Brifysgol Bradford ac eraill yn trafod goblygiadau bywyd yn y brifysgol drwy lygaid academyddion a gwasanaethau cymorth myfyrwyr.

Cofrestrwch yma

Cynhwysiant, Gwahardd, Rhith a chydgynllwynio: Helen Turnbull Ted Talk

CYSYLLTU Â NI


Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981