Rydym ni bob amser yn gweithio i ddatblygu cyrsiau newydd a chyffrous

Mae'r cyrsiau'n rhychwantu'r dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a rheoli, y gyfraith ac addysg weithredol. Mae llawer o'n cyrsiau arloesol hefyd yn cynnig profiad gwaith ym myd diwydiant a chyfleoedd i astudio dramor, sy'n cynnig cyfoeth o brofiadau newydd i fyfyrwyr, wrth feithrin sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr iawn.  Gelli di gyflwyno cais nawr ar gyfer mis Medi 2023 a dechrau dy daith gyda ni.

CYRSIAU NEWYDD AR GYFER MEDI 2023

Hoffech chi ymuno ag un o'n cyrsiau newydd y mis Medi yma? Nid yw'n rhy hwyr! Dyma beth i'w wneud nesaf: