Mae Tata Steel yn gweithio’n agos gyda Phrifysgol Abertawe i ddatblygu ei staff a gwella eu sgiliau er mwyn sicrhau y bydd ganddynt y sgiliau a’r ddawn y bydd eu hangen arnynt ar gyfer gweithlu dur yn yr 21ain ganrif.

Ar y cyd, gwnaethant sefydlu Canolfan yr ESPRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Caenau Swyddogaethol Ddiwydiannol a adnabyddir fel arall yn Coated2, prosiect 4 blynedd sy’n werth £14 miliwn sydd wedi profi’n gysylltiad hanfodol rhwng byd diwydiant a’r byd academaidd. Wedyn, mae’r cyllid hwn wedi arwain at sefydlu’r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) a’r Prosiect METaL sy’n darparu 40 o ddoethuriaethau mewn Peirianneg a doethuriaethau rhan-amser i’r cwmni, lleoedd meistr blwyddyn o hyd a rhaglenni dysgu sy’n seiliedig ar waith.

Mae Tata wedi elwa ar anfon ei weithwyr ar raglenni dysgu M2A (doethur) a METaL (seiliedig ar waith) ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n cynnig hyfforddiant mewn meysydd sy’n amrywio o feteleg a rhydu i reoli effaith amgylcheddol creu dur.

Hefyd mae Tata wedi helpu i ariannu’r Ganolfan Ymchwil i Ddeunyddiau (MRC) ym Mhrifysgol Abertawe, sydd wedi arloesi graddau ôl-raddedig wedi’u teilwra at anghenion byd diwydiant.

Astudiaethau achos a chymeradwyaeth

CANOLFANNAU HYFFORDDI AC ACADEMÏAU A ARIENNIR GAN TATA

CANOLFAN YMCHWIL I DDEUNYDDIAU

Dysgwch ragor am y ganolfan

MRC