Dr Patrick Dodds

Gwnaeth ymchwilydd doethur o Tata Steel, a arweinir gan yr Athro Geraint William o Brifysgol Abertawe, ddarganfod ffordd ddiogelach, glyfrach i fynd i’r afael â phroblem rhwd a rhydu.

Ynghyd â thîm o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe gwnaethant ddatblygu proses deunydd a gweithgynhyrchu ar gyfer caen sy’n rhyddhau’n glyfar.

Mae’r dull newydd yn cynnwys storio atalydd rhwd mewn cronfa, sy’n gweithredu trwy sianelu anionau electrolyt ymosodol yn y caen, gan sbarduno rhyddhad yr atalydd ‘ar gais’ ac yn atal rhydu felly.

Defnyddir atalyddion rhwd yn gyffredinol mewn ystod eang o sectorau, gan gynnwys cynhyrchion dur â chaen a ddefnyddir er mwyn adeiladu adeiladau diwydiannol, masnachol ac eraill; awyrofod ac awyrennau; a’r diwydiant ceir.

Gwnaeth y darganfyddiad roi hwb i’r diwydiant dur, gan ei helpu i gadw ei ffocws ar ddur o safon uchel ac yn cyrraedd y safonau uchaf o ran perfformiad a diogelwch. Roedd y darganfyddiad o bwys arbennig oherwydd bod angen ar y diwydiant ddewis arall i’r atalydd rhwd a ddefnyddid yn gyffredin, cromad chwefalent, a waharddwyd yn yr UE yn 2019.

Mae Hexigone, cwmni deillio gan Brifysgol Abertawe a sefydlwyd gan Dr Dodds, bellach yn datblygu’r dechnoleg yn fasnachol.